"teach Studies" — Słownik kolokacji angielskich

teach Studies kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach studies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Nauk
  1. teach czasownik + study rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He also taught Chinese studies in the university's political science department.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo