"teach studies" — Słownik kolokacji angielskich

teach studies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz nauk
  1. teach czasownik + study rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also taught Chinese studies in the university's political science department.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo