"teach Journalism" — Słownik kolokacji angielskich

teach Journalism kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach journalism
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Dziennikarstwa
  1. teach czasownik + journalism rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then, at the university's request, he stayed on to teach journalism.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo