ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach journalism" — Słownik kolokacji angielskich

teach journalism kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz dziennikarstwa
  1. teach czasownik + journalism rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then, at the university's request, he stayed on to teach journalism.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo