"take one's comment" — Słownik kolokacji angielskich

take one's comment kolokacja
Popularniejsza odmiana: take one's comments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś komentarz
  1. take czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was certainly serious, and none of the others quite knew how to take his comments.

    Podobne kolokacje: