"szkoła specjalna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szkoła specjalna" po polsku

"szkoła specjalna" — Słownik kolokacji angielskich

special school kolokacja
  1. special przymiotnik + school rzeczownik = szkoła specjalna
    Bardzo silna kolokacja

    Would he really have to go to a special school?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo