"szafka nocna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szafka nocna" po polsku

szafka nocna

Bedside Table Furniture Jay-Be Elements Bedside Table
rzeczownik
 1. bedside table British English , night stand American English , także: nightstand , także: night table American English , także: bed stand
  • stolik nocny, szafka nocna
   A light was burning on her bedside table. (Światło paliło się na jej nocnym stoliku.)
   He looked over the bedside table. (On spojrzał za nocny stolik.)
   I walked around the room and noticed a book on her nightstand. (Przeszedłem się po pokoju i zauważyłem książkę na jej stoliku nocnym.)
   She took off her glasses, put them on the night table and went to sleep. (Ona ściągnęła okulary, położyła je na stoliku nocnym i poszła spać.)
   I need to buy a new bedstand. (Muszę kupić nowy stolik nocny.)

"szafka nocna" — Słownik kolokacji angielskich

bedside table kolokacja
 1. bedside rzeczownik + table rzeczownik = stolik nocny, szafka nocna
  Bardzo silna kolokacja

  She'd looked at the picture of his wife on the bedside table.

  Podobne kolokacje:
night table kolokacja
 1. night rzeczownik + table rzeczownik = stolik nocny, szafka nocna
  Silna kolokacja

  He walked over to the night table on the left side of the bed.

  Podobne kolokacje:
night stand kolokacja
 1. night rzeczownik + stand rzeczownik = stolik nocny, szafka nocna
  Silna kolokacja

  He set his bottle down on the night stand, then moved to a chair by the bed.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo