"swap books" — Słownik kolokacji angielskich

swap books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki zamiany
  1. swap czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They swapped books, analyzed one another's compositions and carried on correspondences that are still enjoyable to read.

    Podobne kolokacje: