"suffer delays" — Słownik kolokacji angielskich

suffer delays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu opóźnień
  1. suffer czasownik + delay rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The game would suffer serious delays in its production.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo