"suddenly stripped" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly stripped kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle zdjąć
  1. strip czasownik + suddenly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Chase, his face suddenly stripped of all its tiredness and disappointment, turned to Sharpe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo