"sudden way" — Słownik kolokacji angielskich

sudden way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagła droga
  1. sudden przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the sudden way of Africa it was dark now.

    Podobne kolokacje: