"stylish setting" — Słownik kolokacji angielskich

stylish setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): elegancka sceneria
  1. stylish przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But for some consumers, the high prices and stylish setting at Starbucks can be a turn-off, an opening the fast-food chains are hoping to exploit.

    Podobne kolokacje: