"stunning design" — Słownik kolokacji angielskich

stunning design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłuszając projekt
  1. stunning przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Entrance-makers are all Mr. Estrada makes, and anyone wearing one of his 21 stunning designs for evening can be sure of attracting attention.

powered by  eTutor logo