"strike one's hands" — Słownik kolokacji angielskich

strike one's hands kolokacja
Popularniejsza odmiana: strike one's hand
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strajk czyjś ręce
  1. strike czasownik + hand rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That much was clear as she struck his hand away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo