"strike one's hand" — Słownik kolokacji angielskich

strike one's hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strajk czyjś ręka
  1. strike czasownik + hand rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That much was clear as she struck his hand away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo