"strike mines" — Słownik kolokacji angielskich

strike mines kolokacja
Popularniejsza odmiana: strike a mine
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kopalnie strajkowe
  1. strike czasownik + mine rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On 12 July 1919 his ship struck a mine and went down in only seven minutes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo