14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"mine" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mine rzeczownik

rzeczownik + mine
Kolokacji: 59
coal mine • gold mine • land mine • copper mine • silver mine • salt mine • diamond mine • iron mine • uranium mine • tin mine • ...
mine + rzeczownik
Kolokacji: 42
mine shaft • mine owner • United Mine Worker • mine site • Mine Safety • ...
mine + czasownik
Kolokacji: 33
mine closes • mine produces • mine consists • mine operates • mine explodes • ...
czasownik + mine
Kolokacji: 40
lay mines • mine is closed • use mines • mine is owned • mine is operated • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. lay mines = laickie kopalnie lay mines
2. mine is closed = kopalnia jest zamknięta mine is closed
3. use mines = kopalnie wykorzystania use mines
4. mine is owned = kopalnia jest posiadana mine is owned
5. mine is operated = kopalnia jest eksploatowana mine is operated
6. strike a mine = wpadnij na minę strike a mine
  • On 12 July 1919 his ship struck a mine and went down in only seven minutes.
  • In that role she would strike a mine and sink the following year.
  • She struck a second mine on June 10, 1945 and was again damaged.
  • She struck a mine at 0832 hours and sank immediately.
  • She struck a mine in March and sank without loss.
  • On August 1, she struck a mine and was damaged.
  • The incident began when one of the boats struck a mine.
  • Sank because of striking a mine on 16 October 1944.
  • She sank off the English coast in 1939 after striking a mine.
  • Two American ships operating in the area struck mines last week.
7. remove mines = usuń kopalnie remove mines
8. plant mines = kopalnie roślinne plant mines
przymiotnik + mine
Kolokacji: 49
old mine • large mine • new mine • underground mine • naval mine • anti-tank mine • local mine • nearby mine • ...
przyimek + mine
Kolokacji: 12
for mine • from mines • of mines • with mines • on mines • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.