"strike a mine" — Słownik kolokacji angielskich

strike a mine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpadnij na minę
  1. strike czasownik + mine rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On 12 July 1919 his ship struck a mine and went down in only seven minutes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo