ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"strange time" — Słownik kolokacji angielskich

strange time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny czas
  1. strange przymiotnik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    A strange time to take a shower, she thought; had he been up to something?

    Podobne kolokacje: