"strange eye" — Słownik kolokacji angielskich

strange eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny wzrok
  1. strange przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were strange eyes, and it was not just the color.

    Podobne kolokacje: