"stir in season" — Słownik kolokacji angielskich

stir in season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wmieszaj porę roku
  1. stir czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Stir in the stock and season with salt and pepper.