"stek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stek" po polsku — Słownik angielsko-polski

stek

rzeczownik
  1. steak **
  2. torrent
    • potok (np. słów), strumień (np. łez), stek (np. wyzwisk)
      I didn't understand the torrent of his words. (Nie zrozumiałem potoku jego słów.)
      She stood and listened to his torrent of abuse. (Ona stała i słuchała jego steku wyzwisk.)