ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"steep approach" — Słownik kolokacji angielskich

steep approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowne nadejście
  1. steep przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Traffic jams were not so much caused by the restriction to two lanes as the steep approach to the tunnel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo