"stare into one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spojrzenie do czyjś oczy
  1. stare czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She looked at him and he stared back into her eyes.

    Podobne kolokacje: