PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stages race" — Słownik kolokacji angielskich

stages race kolokacja
Popularniejsza odmiana: stage race
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etapy ścigają się
  1. stage rzeczownik + race rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By the middle of a stage race like this one, all you can think about is getting to the final day.