PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage race" — Słownik kolokacji angielskich

stage race kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyścig sceniczny
  1. stage rzeczownik + race rzeczownik
    Silna kolokacja

    By the middle of a stage race like this one, all you can think about is getting to the final day.