ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stań do walki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stań do walki" po polsku

"stań do walki" — Słownik kolokacji angielskich

on guard kolokacja
 1. on przyimek + guard rzeczownik = broń się, do broni, stań do walki
  Bardzo silna kolokacja

  What was more, he would be especially on his guard now.

  Podobne kolokacje:
join battle kolokacja
Popularniejsza odmiana: join the battle
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stań do walki
 1. join czasownik + battle rzeczownik
  Luźna kolokacja

  They joined battle late in the day and continued well into the night.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo