"broń się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "broń się" po polsku

broń się

wykrzyknik
 1. en garde , on guard
obrazek do "weapon" po polsku obrazek do "arms" po polsku
rzeczownik
 1. weapon ****
  • broń (pojedyncza sztuka broni) [policzalny]
   Do you carry a weapon with you? (Nosisz broń przy sobie?)
   When I get a new weapon, I will be ready to fight! (Kiedy dostanę nową broń, będę gotowy walczyć!)
   You should be cautious when you clean your weapon. (Powinieneś być ostrożny, kiedy czyścisz swoją broń.)
  • broń (przeciwko komuś lub czemuś) [policzalny]
   She used silence as a weapon against their accusations. (Ona użyła milczenia jak broni przeciwko ich oskarżeniom.)
   We're trying to stop the people who are using technology as a weapon against our country. (Staramy się powstrzymać ludzi, którzy używają technologii jako broni przeciwko naszemu państwu.)
 2. arms ****
  • broń, uzbrojenie [tylko liczba mnoga]
   Lay down your arms and surrender! (Połóżcie broń na ziemi i poddajcie się!)
   I supply the army with arms and equipment. (Zaopatruję armię w broń i sprzęt.)
 3. weaponry
 4. force *****
  • broń (ogół broni oraz wojsk do dyspozycji armii) [tylko liczba mnoga]
   They should completely destroy the enemy's nuclear forces before they can retaliate. (Oni powinni całkowicie zniszczyć broń jądrową wroga zanim uda im się wziąć odwet.)
 5. steel ***   dawne użycie [niepoliczalny]
  zobacz także: cold steel
 6. skeng slang
  • broń (szczególnie pistolet lub nóż)
obrazek do "protect" po polsku obrazek do "defend" po polsku obrazek do "keep goal" po polsku
czasownik
 1. protect ****
 2. defend ***
  • bronić (np. swoich praw), bronić (kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
   The organization's aim is to defend the minority rights. (Celem organizacji jest bronić praw mniejszości.)
   Women wanted to defend their rights. (Kobiety chciały bronić swoich praw.)
   zobacz także: protect
  • bronić (się w sądzie), odpierać (zarzuty) [przechodni]
   I'm defending him in court tomorrow, he's my client. (Bronię go jutro w sądzie, on jest moim klientem.)
   My lawyer tried to defend the accusations. (Mój prawnik starał się odpierać zarzuty,)
 3. assert **
 4. save ****
  • bronić (w sporcie, np. strzał na bramkę) [przechodni/nieprzechodni]
   He managed to save the penalty. (Udało mu się obronić rzut karny.)
   Our goalkeeper saved two goals with his head. (Nasz bramkarz obronił dwa gole główką.)
 5. plead **
 6. vindicate
 7. keep goal
 8. buckler
phrasal verb
 1. hold out , *
  • bronić (np. atakowanego miejsca)
   The citizens held out their city. (Mieszkańcy bronili swojego miasta.)
 1. defend somebody ***  
  You have no idea what it means to defend somebody. (Nie masz pojęcia co oznacza kogoś bronić.)
  Stop defending me, I can speak for myself. (Przestań mnie bronić, potrafię mówić za siebie.)
czasownik
 1. have a gun  
phrasal verb
 1. fight something back
idiom
 1. hold the fort down
 1. be on the defence

"broń się" — Słownik kolokacji angielskich

on guard kolokacja
 1. on przyimek + guard rzeczownik = broń się, do broni, stań do walki
  Bardzo silna kolokacja

  What was more, he would be especially on his guard now.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo