"do broni" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "do broni" po polsku

"do broni" — Słownik kolokacji angielskich

on guard kolokacja
 1. on przyimek + guard rzeczownik = broń się, do broni, stań do walki
  Bardzo silna kolokacja

  What was more, he would be especially on his guard now.

  Podobne kolokacje:
to guns kolokacja
Popularniejsza odmiana: to one's guns
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do broni
 1. to przyimek + gun rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He could have stood with his back to the gun.

  Podobne kolokacje:
into weapons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do broni
 1. into przyimek + weapon rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  If they didn't run, the thing would move into weapons range within less than five minutes.

  Podobne kolokacje:
to weapons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do broni
 1. to przyimek + weapon rzeczownik
  Silna kolokacja

  He made no sound, and the two steps took him to his weapons.

  Podobne kolokacje:
into a weapon kolokacja
Popularniejsza odmiana: into weapons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do broni
 1. into przyimek + weapon rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  If they didn't run, the thing would move into weapons range within less than five minutes.

  Podobne kolokacje:
to gun kolokacja
Popularniejsza odmiana: to one's guns
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do broni
 1. to przyimek + gun rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He could have stood with his back to the gun.

  Podobne kolokacje:
to the gun kolokacja
Popularniejsza odmiana: to one's guns
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do broni
 1. to przyimek + gun rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He could have stood with his back to the gun.

  Podobne kolokacje:
into the gun kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do broni
 1. into przyimek + gun rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He started to slide it back into the gun, and then took it out again.

  Podobne kolokacje:
to the weapon kolokacja
Popularniejsza odmiana: to weapons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do broni
 1. to przyimek + weapon rzeczownik
  Luźna kolokacja

  He made no sound, and the two steps took him to his weapons.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo