"spend with one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spędzać czyjś dzieci
  1. spend czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I had wanted to spend time with my kids but this was ridiculous.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo