"spend before returning" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj przed wracaniem
  1. return czasownik + spend czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He spent two days in the hospital before returning to China for a month of rest and medical tests.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo