"spend before joining" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj przed dołączaniem
  1. join czasownik + spend czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He spent one year with the Colts before joining the 49ers in 1959.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo