"spend" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spend czasownik

spend + rzeczownik
Kolokacji: 117
spend time • spend hours • spend money • spend millions • spend billions • spend thousands • spend Christmas • spend part • ...
czasownik + spend
Kolokacji: 84
spend before moving • spend before returning • spend before joining • begin spending • start spending • plan to spend • prefer to spend • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. spend before moving = wydaj przed ruszaniem się spend before moving
2. spend before returning = wydaj przed wracaniem spend before returning
3. spend before joining = wydaj przed dołączaniem spend before joining
  • He spent one year with the Colts before joining the 49ers in 1959.
  • The school likes children to spend a day in the classroom before joining, during which time most will take a written test.
  • He spent some time in a circus before joining a minstrel group.
  • He spent only a brief period in college before joining the war resistance movement.
  • He spent a year in Italy as a prisoner of war before joining the partisans.
  • Denotes player spent time with another team before joining Atlanta.
  • He spent three seasons at the club before joining Rochdale.
  • Denotes player spent time with another team before joining the Stars.
  • He spent two years with the club, before joining York City for the 1969-70 season.
  • Devon spent over 10 years in television news before joining Extra.
5. start spending = wydatki początku start spending
7. expect to spend = spodziewaj się, że wydać expect to spend
8. choose to spend = postanów wydać choose to spend
9. prefer to spend = wól wydać prefer to spend
10. intend to spend = miej zamiar wydać intend to spend
11. prepared to spend = przygotować się by wydać prepared to spend
12. want to spend = chciej wydać want to spend
13. decide to spend = zdecyduj się wydać decide to spend
14. forced to spend = zmuszony do wydania forced to spend
15. need to spend = potrzebuj wydać need to spend
16. agree to spend = zgódź się wydać agree to spend
17. continue to spend = kontynuuj wydanie continue to spend
18. go to spend = idź do wydawać go to spend
20. like to spend = lubić wydać like to spend
22. seem to spend = wydawaj się wydać seem to spend
24. use to spend = użyj by wydać use to spend
25. get to spend = namówiony by wydać get to spend
26. end up spending = koniec w górę wydatków end up spending
27. afford to spend = pozwól sobie na wydanie afford to spend
28. spend before retiring = wydaj przed przechodzeniem na emeryturę spend before retiring
29. report spending = wydatki raportu report spending
30. begin to spend = zacznij wydawać begin to spend
31. spend before becoming = wydaj przed stawaniem się spend before becoming
32. spend before leaving = wydaj przed wychodzeniem spend before leaving
33. spend before being released = wydaj przed zostaniem zwolnionym spend before being released
34. invited to spend = zaproszony by wydać invited to spend
35. spend before going = wydaj przed pójściem spend before going
spend + przyimek
Kolokacji: 62
spend out • spend on • spend outside • spent since • spend between • ...
spend + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
spend heavily • better spent • spend together • actually spend • well spent • spend long • once spend • later spend • spend alone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.