"begin spending" — Słownik kolokacji angielskich

begin spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij wydatki
  1. begin czasownik + spend czasownik
    Silna kolokacja

    But when he finally did see her, they began spending much of their free time together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo