"specific time" — Słownik kolokacji angielskich

specific time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): określony czas
  1. specific przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He couldn't recall a specific time when it had started.

    Podobne kolokacje: