"specific intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): określona interwencja
  1. specific przymiotnik + intervention rzeczownik
    Silna kolokacja

    Screening or assessment alone, however, does not appear to be as effective as some type of specific intervention.

powered by  eTutor logo