"special card" — Słownik kolokacji angielskich

special card kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalna karta
  1. special przymiotnik + card rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The two special cards also spice things up a bit.

    Podobne kolokacje: