"small setting" — Słownik kolokacji angielskich

small setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): małe ustawienie
  1. small przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Japhet School teachers teach children for two years in this small setting.

    Podobne kolokacje: