"slid from" — Słownik kolokacji angielskich

slid from kolokacja
Popularniejsza odmiana: slide from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliznąć się z
  1. slide czasownik + from przyimek
    Luźna kolokacja

    She slid from her bed to stand by the window.

    Podobne kolokacje: