"slide from" — Słownik kolokacji angielskich

slide from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliznąć się z
  1. slide czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She slid from her bed to stand by the window.

    Podobne kolokacje: