"sip juice" — Słownik kolokacji angielskich

sip juice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sok łyku
  1. sip czasownik + juice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I sat at the table by the wall, propped the morning Times on the rack, and sipped orange juice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo