"single authority" — Słownik kolokacji angielskich

single authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanu wolnego władza
  1. single przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The world's leading financial centers under the patronage of a single authority.