"since the time" — Słownik kolokacji angielskich

since the time kolokacja
Popularniejsza odmiana: since that time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od czasu
  1. since przyimek + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Its hands seemed not to have moved since the last time she'd looked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo