ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"since that time" — Słownik kolokacji angielskich

since that time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od tego czasu
  1. since przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Its hands seemed not to have moved since the last time she'd looked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo