PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"simultaneously write" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednocześnie napisz
  1. write czasownik + simultaneously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He always signed his autograph by writing with both hands simultaneously, creating a beautiful baroque script.