BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"similar choice" — Słownik kolokacji angielskich

similar choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobny wybór
  1. similar przymiotnik + choice rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The day is quickly approaching for the vice president to make a similar choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo