"significant book" — Słownik kolokacji angielskich

significant book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczna książka
  1. significant przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For these reasons alone, I would call it a significant book, perhaps even one of this year's best.

    Podobne kolokacje: