BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sighted" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sighted" po angielsku

sighted

przymiotnik
 1. widzący

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "sight" po polsku obrazek do "sight" po polsku
rzeczownik
 1. wzrok [niepoliczalny]
  His sight is very good for someone of his age. (Jego wzrok jest bardzo dobry, jak na kogoś w jego wieku.)
  You should have a sight test. (Powinieneś zbadać swój wzrok.)
  Jenny lost her sight when she was six. (Jenny straciła wzrok, kiedy miała sześć lat.)
  link synonim: vision
 2. patrzenie, widok (czynność widzenia) [niepoliczalny]
 3. widok (to, co się widzi) [policzalny]
  The sight from our window was very beautiful. (Widok z naszego okna był bardzo piękny.)
  I never thought in all my life to see such a sight. (Nigdy nie przypuszczałem w całym moim życiu, że zobaczę taki widok.)
  She faints at the sight of blood. (Ona mdleje na widok krwi.)
  She can't stand the sight of mice. (Ona nie może znieść widoku myszy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. dostrzegać (zwłaszcza z daleka) [przechodni]
  I sighted the shirt I wanted to buy from afar. (Dostrzegłem koszulę, którą chciałem kupić, z daleka.)
  She sighted her friend and waved to her. (Ona dostrzegła swoją przyjaciółkę i pomachała do niej.)
 2. celować [nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo