NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"show up in ways" — Słownik kolokacji angielskich

show up in ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokaż się w drogach
  1. show czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The current lack of demand shows up in several ways.

    Podobne kolokacje: