"show prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

show prisoners kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więźniowie widowiska
  1. show czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The sun was setting but there was enough light to show prisoners being herded about the grisly field.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo